Bestuur

Het bestuur van Voedselbank Apeldoorn bestaat uit de volgende personen

 • Voorzitter: Johan Kruithof
 • Secretaris: Carmen Luttikhuis
 • Penningmeester: Theo Ietswaard
 • Lid en plv. voorzitter: Ben Bloem
 • Logistiek: Dries Crama
 • Fondsenwerving en externe contacten: Frans Wehkamp
 • Projecten: Robert Moseman

Het bestuur houdt zich strategisch/tactisch bezig met:

 • beleid
 • financiële aangelegenheden, begroting
 • externe betrekkingen en fondsenwerving
 • investeringen
 • communicatie

Tussen bestuur en coördinatieteam functioneert een managementteam dat de schakel vormt tussen beide overlegorganen. Kwesties die de dagelijkse gang van zaken en onderwerpen voor de langere termijn betreffen, staan op de agenda van dit teamoverleg.

Het managementteam bestaat uit

 • Voorzitter: Johan Kruithof
 • Coördinator vrijwilligers: Sandra Geerdes
 • Coördinatoren uitgifte: Dirk van Pijkeren en Willem van Weenum
 • Communicatie & PR: Carmen Luttikhuis
 • Coördinator administratie: vacature

Het coördinatieteam bestaat uit:

 • Coördinator uitgifte: Dirk van Pijkeren en Willem van Weenum
 • Coördinator vrijwilligers: Sandra Geerdes
 • Planner chauffeurswerk: Jos Kuiper

Het coördinatieteam houdt zich bezig met: samenstelling pakketten, voedselveiligheid, kleine investeringen voor dagelijks gebruik, voorraadbeheer en klantregistratie.